Blockchain 3.0 là gì? Có gì thay đổi ở Blockchain 3.0

0
1102
Blockchain 3.0 là gì?
Blockchain 3.0 là gì?

Blockchain 3.0 là gì? Có gì thay đổi ở Blockchain 3.0, hôm nay chúng ta hãy so sánh nền tảng Blockchain 3.0 với 1.0 và 2.0.

Tất cả những đồng tiền mã hóa hiện nay đều được xây dựng trên nền tảng Blockchain. Không phải nền tảng này đều giống nhau đối với mọi đồng tiền điện tử. Nó cũng như một dạng công nghệ, có sự thay đổi, có sự cải tiến. Với nền tảng Blockchain 3.0 những dữ liệu trong các khối có thể được liên kết và mở rộng theo thời gian. Hôm nay chúng ta hãy cùng tạp chí BTC tìm hiểu về các phiên bản Blockchain. Để thấy được Blockchain 3.0 là gì? Có gì thay đổi ở nó?

Blockchain 3.0 là gì?
Blockchain 3.0 là gì?

Blockchain 3.0 là gì?

Công nghệ Blockchain sẽ làm thay đổi nhiều thứ trong tương lai. Hàng loạt những đồng tiền điện tử được ra đời trên nền tảng này. Và xu hướng sắp tới Blockchain sẽ có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Khi mà người ta bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của tiền điện tử. Blockchain cũng có các phiên bản khác nhau. Để tìm hiểu Blockchain 3.0 là gì hãy tìm hiểu qua về những phiên bản trước đó của nó.

Blockchain 1.0

Blockchain 3.0 là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.
Blockchain 3.0 là gì?

Blockchain 1.0

Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên, đại diện cho nền tảng Blockchain 1.0 đầu tiên. Sự tiên phong của Bitcoin trong hệ thống trao đổi tài sản số. Hiện tại Bitcoin vẫn làm tốt những nhiệm vụ của nó trong mạng lưới. Nó được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, sản xuất. Nhưng ở nền tảng Blockchain 1.0 của Bitcoin vẫn còn có nhiều thiếu sót. Nó là một hệ thống hỗ trợ duy nhất một việc là trao đổi tài sản số ẩn danh bảo mật.

Blockchain 2.0

Đại diện cho nền tảng Blockchain 2.0 đó chính là Ethereum. Nó đã có sự khác biệt hơn nhiều so với nền tảng 1.0 của Bitcoin. Nhưng vẫn duy trì đầy đủ tính chất của một hệ thống trao đổi tài sản số. Nhưng nền tảng này đã có thêm những tính năng mới loại bỏ phân xử trực tuyến. Với hợp đồng thông minh Smart Contract sẽ giúp cho sự phân xử online. Loại bỏ sự tham gia của bên phân xử/phán xét hay còn gọi là bên thứ 3.

Blockchain 3.0

Blockchain 3.0 là gì? Nó là sự kế thừa mạng lưới của 2 thế hệ trước. Đưa thêm vào đó một khả năng mới là ứng dụng phân tán Dapp. Blockchain 3.0 sẽ phân tán các ứng dụng, và các dứng dụng này sẽ được kích hoạt một nhiệm vụ cụ thể bởi chính những người dùng. Với nền tảng Blockchain 3.0 những dữ liệu trong các khối có thể được liên kết và mở rộng theo thời gian.

Blockchain 3.0 là gì? Nó là sự kết tiếp của nền tảng Blockchain 1.0, 2.0. Thời đại của Blockchain có lẽ sắp đến. Người ta sẽ biết đến nó nhiều hơn qua các ứng dụng của nó vào cuộc sống. Blockchain sẽ làm thay đổi bộ mặt của thế giới trong tương lai. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang nhìn thấy trước.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here