Blockchain Bitcoin là gì? Tìm hiểu về nền tảng Blockchain Bitcoin

0
965
Blockchain Bitcoin là gì?
Blockchain Bitcoin là gì?

Blockchain Bitcoin là gì? Tìm hiểu về nền tảng Blockchain Bitcoin, nền tảng của đồng tiền điện tử đầu tiên của thị trường Crypto.

Tiền mã hóa hay còn gọi là Cryptocurrency là những đồng tiền được xây dựng trên nền tảng Blockchain. Công nghệ Blockchain có thể nói là một trong những công nghệ gây đột biến trong tương lai. Kể từ sau sự ra đời của Bitcoin, hàng loạt các Altcoin khác cũng được ra đời với nền tảng này. Hôm nay chúng ta hãy cùng tạp chí BTC tìm hiểu về nền tảng Blockchain Bitcoin.

Blockchain Bitcoin là gì?
Blockchain Bitcoin là gì?

Blockchain Bitcoin là gì?

Blockchain là một công nghệ truyền tải dữ liệu trên một hệ thống mã hóa phức tạp. Vậy Blockchain Bitcoin là gì? Nó cũng không có gì khác là một dạng Blockchain với những khối danh sách được mã hóa chia sẻ. Mỗi khối sẽ đại diện cho một số dư tài khoản cho những hoạt động khai thác, giao dịch liên quan đến Bitcoin. Mỗi khối này sẽ chứa đựng các thông tin và thời gian khởi tạo và có sự liên kết với các khối trước đó. Các thông tin này sẽ không thể bị thay đổi và chỉ có thể được bổ sung. Khi một giao dịch được thực hiện trong mạng lưới của Bitcoin. Những thông tin sẽ được truyền tải qua hệ thống Blockchain của Bitcoin.

Bản ghi trong mỗi khối Blockchain Bitcoin

Blockchain Bitcoin bao gồm trong nó là các khối riêng lẻ. Mỗi khối này được hình thành theo thời gian và thứ tự giao dịch. Một khối sẽ có hai phần thông tin chứa đựng. Phần đầu là phần cung cấp thông tin về vị trí và dữ liệu liên quan của các giao dịch trong khối. Phần thứ hai chứa định những thông tin định danh và là một hàm mật mã được tạo bởi các phần tử liên tiếp.

Tính năng ẩn danh trong mạng lưới Blockchain Bitcoin

Tính ẩn danh là tính năng đặc biệt của tiền điện tử. Và Bitcoin là tiên phong cho tính năng ẩn danh độc đáo này. Trong mạng lưới Blockchain Bitcoin. Tất cả những giao dịch Bitcoin sẽ được gắn liền với một địa chỉ ví Bitcoin. Thay vì những thông tin liên quan đến họ tên, hay email cá nhân.

Tuy nhiên vẫn có những mặt hại của tính năng ẩn danh này đối với sổ cái thông tin Blockchain. Bởi vì mọi giao dịch sẽ được thống kê bởi sổ cái này. Nếu như có một sự vi phạm danh tính sở hữu có thể dẫn đến một sự tiết lộ nhiều chủ sở hữu khác. Mặc dù tính ẩn danh của Bitcoin hay của những đồng tiền điện tử khác được xem là ưu việt. Thế nhưng nó không phải là một bức tường không thể không xuyên phá được. Và trên đây là những gì bạn cần hiểu về nền tảng Blockchain cũng như Blockchain Bitcoin.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here