22 C
Hanoi
Tìm hiểu về dự án ICO Contents Protocol để thấy được đây là một dự án có tiềm năng phát triển trong tương lai. Nền tảng Netflix hay Hulu theo đánh giá nó là một nền tảng khá hấp dẫn. Nền tảng này thu hút rất nhiều người dùng. Nó...